„Aktywizacja 3D czyli „Ja i inni - Działanie-Praca”

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilawie

 zaprasza

 • osoby bezrobotne,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby bierne zawodowe,
 • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 • uczestnicy projektów PO PŻ,
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • osoby zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Pilawa.

 

 

do udziału w projekcie pn.

 „Aktywizacja 3D czyli „Ja i inni - Działanie-Praca”

 

W ramach wsparcia zaplanowaliśmy realizację następujących działań:

 

 • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji, wypracowanie Indywidualnych Planów Działania - pracownik socjalny, psycholog,
 • nabycie kompetencji społecznych oraz zawodowych,
 • szkolenia zawodowe,
 • inne wsparcie, wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb.

 

 

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt telefoniczny 25 685 60 53 lub osobisty z pracownikami MGOPS w Pilawie (siedziba urzędu) do dnia 30.06.2021r.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach RPO WM 2014-2020