Informacja dot. wypłaty świadczenia 500+

Świadczenia wychowawcze 500 +

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilawie PRZYPOMINA, żeod 1 lutego 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o wypłatę świadczenia na kolejny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej ZUS

Wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do ZUS.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilawie kontynuował wypłaty dotąd przyznanych świadczeń do dnia 31 maja 2022 r.