RSS
szukaj
RSS
A A A
SmodBIP

Pomoc Społeczna

Podstawy prawne

  • USTAWA o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U.09.175.1362 j.t.)
  • USTAWA o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z dnia 29 grudnia 2005 r. (Dz.U.05.267.2259 )
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U.05.189.1598)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.238.1586)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie wzoru kontraktu socjalnego z dnia 8 listopada 2010 r. (Dz.U.10.218.1439)
  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z dnia 7 lutego 2006 r. (Dz.U.06.25.186)
  • USTAWA Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U.00.98.1071 j.t.)


Opublikował: Mariusz Barcikowski
Publikacja dnia: 09.08.2012
Podpisał: Mariusz Barcikowski
Dokument z dnia: 09.08.2012
Dokument oglądany razy: 2 788