RSS
szukaj
RSS
A A A
SmodBIP

Świadczenia Rodzinne

Podstawy prawne

  • USTAWA o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 ze zm.)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 2 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 105 poz.881 ze zm.)
  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. 2009r. Nr 129 poz. 1058)
  • USTAWA Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm.)
  • USTAWA o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z dnia 25 marca 2011 r. (Dz.U. z 2011 Nr 106 poz. 622)
Opublikował: Mariusz Barcikowski
Publikacja dnia: 09.08.2012
Podpisał: Mariusz Barcikowski
Dokument z dnia: 09.08.2012
Dokument oglądany razy: 2 206